Ανήκει στην ανώτερη κατηγορία ελαιολάδου και παράγεται απ’ευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. Εξάγεται εν ψυχρώ και πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:
ELMAR: Σειρά Marasca 250ml
ELMAR: Σειρά Μarasca 500 ml
ELMAR: Σειρά Μarasca 750 ml
ELMAR: Σειρά Μarasca 1lt
ΕΛΑΙΩΝ: Μεταλλικό κυλινδρικό 250ml
ΕΛΑΙΩΝ: Μεταλλικό κυλινδρικό 500ml
ΕΛΑΙΩΝ: Μεταλλικό κυλινδρικό 750ml
ΕΛΑΙΩΝ: Μεταλλικό δοχείο 1 lt
ΕΛΑΙΩΝ: ΠΕΤ 1lt
ΕΛΑΙΩΝ: ΠΕΤ 2lt
ΕΛΑΙΩΝ: ΠΕΤ 5lt
ΑΡΙΣΤΟΝ: ΠΕΤ 5ltr
ΤΕΛΕΙΟΝ: 5lt ΠΕΤ
ΕΛΑΙΩΝ: Μεταλλικό δοχείο 5ltr
ΤΕΛΕΙΟΝ: Μεταλλικό δοχείο 5ltr
ΑΡΙΣΤΟΝ: Μεταλλικό δοχείο 5ltr
ΕΛΑΙΩΝ: Μεταλλικό δοχείο 4ltr


ELMAR CRETE

Κοιμητηρίων 5, Καλοχώρι
Τ.Κ. 57009
Δήμος Δέλτα, Νομός Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 755173 / Φαξ: 2310 754306
info@koko.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ