Παράγεται απ’ευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, εξάγεται εν ψυχρώ και πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιοτικών χαρακτηριστικών. Εύρος οξύτητας 0,8% - 2.0%

Διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:
ΕΛΑΙΩΝ: Παρθένο ελαιόλαδα 1ltr γυάλινο μπουκάλι
ΕΛΑΙΩΝ: Παρθένο ελαιόλαδο 1ltr πλαστικό μπουκάλι
Κ.Κ: ΠΕΤ 5ltr
ΕΛΑΙΩΝ: Παρθένο ελαιόλαδο 5ltr μεταλλικό δοχείο


ELMAR CRETE

Κοιμητηρίων 5, Καλοχώρι
Τ.Κ. 57009
Δήμος Δέλτα, Νομός Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 755173 / Φαξ: 2310 754306
info@koko.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ